0
10
jan

Domino svensk översättning.

Denna franska chanson ingår i repertoiren för Blommans Dixieland Band. Nedan följer ett försök till svensk tolkning av denna tämligen blodfulla text. Att tolkningen är utan poetiska ambitioner – behöver väl knappast påpekas.

Domino, Domino,
Le printemps chante en moi, Dominique.      Våren sjunger mot mig, Dominique.
Le soleil s’est fait beau.                                           Solen, den gör allt vackert
J’ai le coeur comme un’ boîte à musique.      Jag har ett hjärta som en speldosa
J’ai besoin de toi,                                                      jag har behov av dig
de tes mains sur mois,                                            av dina händer på mig
de ton corps doux et chaud.                                av din kropp mjuk och het
J’ai envie d’être aimé, Domino.                          Jag avundas den som är älskad,
                                                                                        
Domino

Domino, Domino,
j’ai bien tort de me mettre en colère –             jag är en dumbom som blir arg –
avec toi, Domino,                                                     på dig, Domino,
je sais trop qu’il n’y a rien à faire.                      jag ver alltför väl att det går inte 
                                                                                         att göra något åt.

T’as le coeur léger.                                                   Du har ett lättsinningt hjärta.
Tu ne peux pas changer.                                        Du kan inte ändra dig.
Mais je t’aime, que veux-tu?                                Men jag älskar dig, vad vill du?
Je ne peux pas changer, moi non plus.           Jag kan inte ändra mig, jag heller.Spara / Dela på:

Facebook Twitter Pusha Bloggy LinkedIn del.icio.us Google Maila artikeln!

Kommentera