Arkiv för januari, 2011

0
10
jan

Domino svensk översättning.

Denna franska chanson ingår i repertoiren för Blommans Dixieland Band. Nedan följer ett försök till svensk tolkning av denna tämligen blodfulla text. Att tolkningen är utan poetiska ambitioner – behöver väl knappast påpekas.

Domino, Domino,
Le printemps chante en moi, Dominique.      Våren sjunger mot mig, Dominique.
Le soleil s’est fait beau.                                           Solen, den gör allt vackert
J’ai le coeur comme un’ boîte à musique.      Jag har ett hjärta som en speldosa
J’ai besoin de toi,                                                      jag har behov av dig
de tes mains sur mois,                                            av dina händer på mig
de ton corps doux et chaud.                                av din kropp mjuk och het
J’ai envie d’être aimé, Domino.                          Jag avundas den som är älskad,
                                                                                        
Domino

Domino, Domino,
j’ai bien tort de me mettre en colère –             jag är en dumbom som blir arg –
avec toi, Domino,                                                     på dig, Domino,
je sais trop qu’il n’y a rien à faire.                      jag ver alltför väl att det går inte 
                                                                                         att göra något åt.

T’as le coeur léger.                                                   Du har ett lättsinningt hjärta.
Tu ne peux pas changer.                                        Du kan inte ändra dig.
Mais je t’aime, que veux-tu?                                Men jag älskar dig, vad vill du?
Je ne peux pas changer, moi non plus.           Jag kan inte ändra mig, jag heller.

0
9
jan

Lite om min bakgrund som musiker och sångare.

Jag har sedan barnsben varit intresserad av musik. Min far var en god sångare i sin ungdom och jag tror att han fångade in vår mor med O Sole Mio. Efter några år med en tenorbasun i Gärdeskolans blåsorkester i Stockholm övergick jag till kontrabas. I andra ring i Statens Normalskola startade ett Jazzband – The Conservatives som hade traditionell jazz på repertoiren. Jag började spela där samtidigt som jag påbörjade baslektioner genom skolans försorg. Som vänsterhänt på ett högerhänt instrument var det med viss svårighet som jag hanterade snabba låtar. Jag fick kramp och fick kämpa minst ett halvår för att övervinna den. I detta band ingick Erik ”Kirre” Appelgren och Mats Nörklit bla. Senare under gymnasietiden spelade jag med en grupp kallad Playboy 6 och en annan Original Optimus Orchestra med Rolf Wahl bla. Den senare var väl etablerad och mycket engagerad i sökandet efter New Orleans-stilens ursprung. En seriös orkester. På Christer Fellers hemsida kan man läsa om denna muskaliska rörelse.
Läs resten av det här inlägget »